NEJ TILL HATPRAT-RÖRELSEN SAMLAR IHOP UNGDOMAR FÖR ATT ARBETA FÖR JÄMNSTÄLLDHET OCH YTTRANDEFRIHET

Den bärande kraften för Nej till hatprat-rörelsen är de 18–30 åringar som har skolats för att fungera i rörelsen. Den av unga skapade rörelsen är öppen för alla – människornas rörelse. Vem som helst kan delta i Nej till hatprat-rörelsen eller ordna verksamhet mot hatprat i sitt egna samfund eller sina egna evenemang.

Nej till hatprat-rörelsen vill få fram att även i Finland kan vem som helst möta hatprat och börja diskussionen om orsaker och följder av hatprat. Rörelsen vill säga emot och erbjuda positiva sätt att svara till hatprat. Genom att aktivera ungdomar att väcka den breda allmänheten strävar rörelsen efter att ändra på attityderna mot mer godkännande. Målet är att få ett öppnare samhälle och ett säkrare nät.