De unga människorättsaktivisterna från Nej till hatprat-rörelse (Ei vihapuheelle -liike) vill ingripa i hatproprat och främja jämlikhet på nätet och i samhället.

 

Hatprat är förolämpande tal eller utryck som begränsar individens rätt att finnas, bli hörd och höra precis som man är. Med hatprat attackeras en individ eller en människogrupp på grund av etnisk bakgrund, modersmål eller hudfärg, kön, könsidentitet eller sexuell riktning, religion, världsåskådning eller åsikt, skada eller någon annan egenskap.

 

I hatprat handlar det inte enbart om hat eller tal, utan också samhällets struktur och atmosfär. Hatpropaganda kränker de mänskliga rättigheterna och den får sin styrka från samhällets ojämställdhet och diskrimineringen som väller fram på grunda av det.

 

Hatprat är inte ett nytt fenomen och det sker inte enbart på nätet. Nätet är trots allt ett underlag som gör hatprat mer synlig och erbjuder nya kanaler för den. Att underblåsa och sprida hat på nätet och ansiktslöst störande är lätt och påverkningarna sprider sig på bredare områden i livet.

 

Man hatar ofta sådant som är okänt. Omedvetenhet ökar på rädslan och fördomar, som sedan utlöser sig som hatmeddelanden. Därför vill vi uppmuntra människorna till en respektfull och öppen diskussion samt modiga möten. Om vi godkänner hatprat godkänner vi samtidigt en ojämnställd behandling av människor.

 

Vi vill vara med och skapa ett samhälle där alla har rättighet till att uttrycka sig själv och lov till att vara som man är utan att behöva vara rädd för kontinuerligt hot och störningar. Vem som helst kan råka ut för hatprat eller producera det – därför har alla rätt att säga nej till hatprat.

Varför?

Video