Sinut on leimattu!

Ei vihapuheelle _MG_6180_c_Mildlife-002

Tämän harjoitteen avulla voi aloittaa keskustelun ennakkoluuloista. Harjoite tekee näkyväksi ennakkoluuloja ja sitä, kuinka ne vaikuttavat ihmisten välisiin kohtaamisiin ja kommunikointiin.

Valmistelu
Varaa toteutukseen aikaa noin 40 minuuttia. Harjoite sopii kaiken kokoisille ryhmille.
Harjoite voi herättää voimakkaita tunteita osallistujissa ja vaatii siksi ryhmän jäseniltä keskinäistä luottamusta.

Tarvikkeet
• maalarinteippiä tai tarralappuja
• paperia ja kyniä jokaiselle osallistujalle

Kirjoita tarralapuille tai maalarinteipin palasille valmiiksi erilaisia ominaisuuksia, kuten: rikas, köyhä, nuori, vanha, laiha, lihava, ruma, kaunis, tyttömäinen, poikamainen, iloinen, sovinisti, tummaihoinen. Voit itse keksiä lisää. Tarralaput tai teipinpalat on tarkoitus kiinnittää osallistujien otsaan heitä leimaaviksi ominaisuuksiksi.

Osallistujien tehtävänä on selvittää oma leimansa muiden antamien kirjoitettujen vihjeiden perusteella. Ohjaajan kannattaa harkita, minkä ominaisuuden antaa kullekin osallistujalle. Tehtävän tarkoituksena ei ole osoittaa tai vahvistaa osallistujien henkilökohtaisia ominaisuuksia vaan rohkaista pohtimaan, miten ennakkoluulot vaikuttavat ihmisten välisiin kohtaamisiin ja kommunikointiin.

Toteutus

Pyydä osallistujia tulemaan rinkiin ja sulkemaan silmänsä. Kerro, että seuraavaksi ”leimaat” heidät liimaamalla jokaisen otsaan tarralapun tai teipinpalan, johon on kirjoitettu jokin ominaisuus. Kerro, että lapuilla olet leimannut heidät tämän yksittäisen ominaisuuden edustajiksi. Tähdennä, että tehtävä vaatii rooleihin heittäytymistä ja paksunahkaisuutta.

Kiinnitettyäsi lapun jokaisen otsaan pyydä osallistujia avaamaan silmänsä ja katsomaan ympärilleen puhumatta. Lapuissa lukevia sanoja ei saa sanoa ääneen harjoituksen aikana. Kerro osallistujille, että he ovat nyt netissä ja ovat juuri olleet osallisena verkkokeskusteluissa, joissa ihmiset ovat ilmaisseet mielipiteitään heitä kohtaan. Keskusteluissa osallistujia on kutsuttu heidän otsassaan lukevilla sanoilla.

Jaa seuraavaksi jokaiselle yksi paperi tai vihko ja kynä kirjoittamista varten. Paperi tai vihko toimii kuvitteellisena tietokoneena tai tablettina. Ohjeista osallistujia, että he ovat yhä netissä ja heidän tulee seuraavan kymmenen minuutin ajan kulkea ympäri tilaa ”chattaillen” toistensa kanssa muistiinpanovälineiden avulla. Tehtävän aikana ei saa puhua tai elehtiä. Tarkoituksena on kohdella toisia heille annetun leiman mukaan ja yrittää samalla selvittää itselle annettu leima.

Voit kysellä tehtävän kuluessa, kuinka moni on selvittänyt oman leimansa. Kun kaikki ovat valmiita, pyydä osallistujat takaisin rinkiin. Nyt jokainen voi vuorollaan arvata oman leimansa. Arvauksen jälkeen lapun voi irrottaa otsasta ja katsoa, arvasiko oikein. Samalla osallistujat voivat kertoa, miltä kohtelu tuntui.

Harjoituksen draamaosuuden päätyttyä on hyvä muistuttaa osallistujille, että se on ohi ja kyse oli kuvitteellisesta leimasta. Rypistäkää tarralaput ja heittää ne roskiin. Roolileikki on päättynyt.
Käykää lopuksi keskustelua harjoitteen kulusta ja sen herättämistä ajatuksista ja tunteista. Harjoitteen jälkeen käytävä purkukeskustelu on tärkeä osa harjoitetta. Voit ohjata keskustelua käyttäen apuna alla olevia kysymyksiä:

• Millaisia tunteita tehtävä herätti?
• Miltä tietynlaisen leiman saaminen tuntui?
• Miltä kommenttien saaminen tuntui?
• Millaista oli kirjoittaa kommentteja muille?
• Millaisista kommenteista sinulle valkeni, kuka
olet?
• Mitä eroja tällaisessa simulaatiossa on verrattuna netissä käytyyn keskusteluun?
• Miksi nimetön ja kasvoton kommentointi on niin helppoa?
• Kuinka helppoa tai vaikeaa tietynlaisen maineen saaminen netissä on? Miten tämä vaikuttaa ikävän kommentoinnin kohteena olevaan ihmiseen? Kertokaa esimerkkejä.
• Miten netissä tapahtuvaan haukkumiseen ja kiusaamiseen voi puuttua? Kenelle siitä voi kertoa ja mistä voi pyytää apua?
• Miltä haukkujasta tai kiusaajasta tuntuu? Mitä hän hyötyy käyttäytymisestään? Millaisia motiiveja arvelette haukkujalla olevan?
• Kuinka ennakkoluulot vaikuttavat tapaamme kohdata ja kohdella muita ihmisiä?
Miten tuntemattoman ihmisen voisi nähdä toisin?

VAIHTOEHTOINEN HARJOITE

Harjoituksen voi toteuttaa myös siten, että verkkoympäristön sijaan osallistujat ilmaisevat ajatuksensa toisistaan puhuen, ilmein ja elein. Tehtävä tekee näkyväksi, kuinka ennakkoluulot vaikuttavat tapaamme kohdata muita ihmisiä ja kommunikoida heidän kanssaan.

Valmistelut ovat samanlaiset kuin yllä, mutta et tarvitse kyniä ja lehtiöitä. Leimaa osallistujat kuten yllä olevassa harjoitteessa. Kehota heitä kirjoittamisen sijaan ilmaisemaan itseään puhuen, ilmeillä ja eleillä. Kuten yllä, tässä harjoitteessa kunkin osallistujan täytyy yrittää arvata hänelle annettu leima toisten osallistujien reaktioiden perusteella.

Tehtävän päätteeksi keskustelkaa sen herättämistä tunteista. Ohjaa keskustelua seuraavin apukysymyksin:

• Millaisia tunteita tehtävä herätti?
• Miltä tietynlaisen leiman saaminen tuntui?
• Miltä saamasi kohtelu tuntui?
• Millaista oli kohdella muita tietyn piirteen perusteella?
• Millaisista viesteistä sinulle valkeni, kuka olet?
• Kuinka helppoa tai vaikeaa tietynlaisen maineen saaminen on? Kertokaa esimerkkejä. Miten tämä vaikuttaa ikävän kohtelun kohteena olevaan ihmiseen?
• Kuinka tietynlaisen leiman saaminen vaikuttaa ihmisen elämään?
• Miten haukkumiseen ja kiusaamiseen voi puuttua? Kenelle siitä voi kertoa ja mistä voi pyytää apua?
• Miltä haukkujasta tai kiusaajasta tuntuu? Mitä hän hyötyy käyttäytymisestään? Millaisia motiiveja arvelette haukkujalla olevan?
• Kuinka ennakkoluulot vaikuttavat tapaamme kohdata ja kohdella muita ihmisiä?
• Miten tuntemattoman ihmisen voisi nähdä toisin?