Rinki

Ei vihapuheelle _MG_6166_c_Mildlife

Vihapuhe on moniulotteinen ilmiö, josta ihmisillä on erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia. Rinkiharjoite ja sen jälkeinen purkukeskustelu auttavat virittäytymään aiheen käsittelyyn.

Valmistelu
Varaa harjoitteeseen aikaa 20–40 minuuttia. Ajan tarve riippuu ryhmän koosta ja loppukeskusteluun käytetystä ajasta.

Tarvikkeet
• muistiinpanovälineet (esim. fläppitaulu)
• pieni esine heiteltäväksi ringissä (pallo, tyyny tms.)

Ota muistiinpanovälineet esiin. Fläppitaulu tai muu vastaava, jonka kaikki osallistujat näkevät, toimii tässä parhaiten. Tarvitset myös ”kuuman perunan” eli pienen pallon, tyynyn tai muun vastaavan, jota voitte heitellä ringissä.

Toteutus
Pyydä osanottajia tulemaan rinkiin. Kerro heille, että heittelette kohta satunnaisessa järjestyksessä toisillenne ”kuumaa perunaa”. Peruna polttaa sormia, siksi siitä on päästävä eroon mahdollisimman pian. Sen, joka saa perunan käteensä, tulee sanoa nopeasti sana tai sanapari, joka hänelle tulee ensimmäiseksi mieleen vihapuheesta. Kehota osallistujia vastaamaan nopeasti ja välttämään toistoa. Tehtävässä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia.

Kirjoita ryhmäläisten mainitsemat sanat muistiin esimerkiksi fläppitaululle ja palaa näihin sanoihin, kun peruna on kiertänyt kaikki osanottajat läpi. Käy ryhmän kanssa keskustellen läpi, mitkä sanoista liittyvät vihapuheeseen ja miten. Voit pyytää osallistujilta tarkennusta sanoista ja kysyä niistä koko ryhmän mielipidettä. Mikäli osallistujia on alle kymmenen, peruna voi kiertää ringissä useampaan kertaan.

Ringissä voidaan vastata erilaisiin kysymyksiin, kuten “Miltä vihapuhe tuntuu?”. Harjoitetta voi käyttää myös tutustumisleikkinä, jolloin jokainen sanoo ensin oman nimensä ja sitten mieleen tulleen sanan tai sanaparin.