Jana

Ei vihapuheelle _MG_6166_c_Mildlife

Janaharjoitteessa osanottajat virittäytyvät pohtimaan vihapuhetta. Sen avulla ohjaaja saa myös tietoa ryhmän tieto- ja kokemustasosta. Janan voi toteuttaa lyhyempänä lämmittelyharjoitteena tai siihen voi käyttää enemmän aikaa, mikäli ryhmä innostuu keskustelemaan kysymysten pohjalta.

Valmistelu
Varaa menetelmään aikaa 30–60 minuuttia. Käytetty aika riippuu toteutustavasta.
Huolehdi, että käyttämässänne tilassa on riittävästi tilaa janan muodostamiseen.

Toteutus
Kerro osallistujille, että tilan poikki kulkee kuvitteellinen jana. Kerro, että tulet lukemaan heille vihapuheeseen liittyviä väitteitä ja kysymyksiä yksi kerrallaan. Pyydä osallistujia asettumaan janalle sen mukaan, mitä mieltä he ovat väittämistä ja kysymyksistä: janan toisessa päässä he ovat samaa, toisessa eri mieltä. Keskelle voi jäädä, jollei osaa tai halua sanoa mitä mieltä on. Kukin valitsee janalta sellaisen kohdan, joka parhaiten kuvaa omaa kantaa asiaan. Muistuta osallistujille, ettei oikeita tai vääriä vastauksia ole. Kyse on henkilökohtaisesta kokemuksesta ja mielipiteestä. Voit myös kysyä tarkennuksia väittämien jälkeen: miksi osallistujat ovat sijoittuneet tiettyyn kohtaan janaa.

Alla on muutamia malliväittämiä. Voit keksiä itse lisää.

• Tiedän, mitä vihapuhe on.
• Olen todistanut vihapuhetta.
• Olen todistanut vihapuhetta ja puuttunut siihen.
• Olen todistanut vihapuhetta, mutta en puuttunut siihen.
• Olen todistanut vihapuhetta, mutta en osannut puuttua siihen.
• Olen ollut vihapuheen kohteena.
• Olen tuottanut vihapuhetta.

Ryhmän oppimisen kannalta on tärkeää nostaa esiin tilanteet, joissa joku osallistujista on konkreettisesti puuttunut vihapuheeseen. Voit esimerkiksi pyytää osallistujia kertomaan omia kokemuksiaan. On myös tärkeää tuoda keskustelussa esiin, että jos vihapuheeseen ei puutu, antaa sellaisen kuvan, että hyväksyy vihapuheen.