Materiaalipankki

Tarvitsetko kampanjamateriaalia tapahtumien tai koulutusten ideointiin ja toteutukseen? Materiaalipankista löydät tietoa vihapuheesta, osallistumismahdollisuuksia, kasvattajille tarkoitetun Kirjanmerkit-käsikirjan, Ei vihapuheelle -liikkeen logoja ja muuta. Tutustu materiaalipankin tarjontaan, materiaali on käytössäsi!

Tässä osiossa harjoitellaan vihapuheen tunnistamista ja siihen puuttumista. Vihapuheeseen voi puuttua monin eri tavoin ja vastuu puuttua on viranomaisten ja verkkosivustojen ylläpitäjien lisäksi meillä kaikilla.

Suomeen rekisteröityjen verkkosivustojen ylläpitäjillä ja viranomaisilla, kuten esimerkiksi poliisilla, on velvollisuus valvoa vihapuhetta ja puuttua siihen. Kuitenkin esimerkiksi verkossa tapahtuvan vihapuheen valvominen on käytännössä mahdotonta ja siksi jokaisella meistä on velvollisuus puuttua vihapuheeseen. Jokainen voi avustaa ylläpitoa ilmoittamalla suoraan heille verkossa kohtaamastaan asiattomasta sisällöstä. Joskus verkkosivujen ylläpitoa on vaikea löytää ja silloin voi ilmoittaa esimerkiksi poliisin Nettivinkkiin tai Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihjeeseen.

Vihapuheen juuret ovat yhteiskunnan eriarvoisissa rakenteissa ja syrjivissä asenteissa. Siksi valvontaan perustuva puuttuminen ei ole ainoa, eikä välttämättä paras tapa puuttua vihapuheeseen. Asenteisiin ja rakenteisiin voi vaikuttaa tuomalla esiin yhdenvertaisuutta edistäviä vastaääniä. Vihapuheeseen voi puuttua myös osallistumalla rohkeasti keskusteluihin. Tämän voi tehdä näkyvin kannanotoin ja perustelluin mielipitein. Vastaäänien esiintuominen edistää yhdenvertaisempaa ja turvallisempaa yhteiskuntaa, sekä välittää viestin ettei vihapuhe ole hyväksyttävää, eikä oikeutettua.

Ei vihapuheelle _MG_6165_c_Mildlife-002

Arkipäivän vihapuhe

Menetelmän avulla harjoitellaan arkipäivän vihapuheen tunnistamista ja siihen puuttumista osallistujien omien kokemusten pohjalta. Harjoitteessa tehdään näkyväksi loukkaavia ilmauksia sekä etsitään keinoja puuttua ja reagoida vihapuheeseen.
Lue lisää


Lisätty |

Ei vihapuheelle _MG_6165_c_Mildlife-002

Miten vastaan vihapuheeseen?

Tehtävässä harjoitellaan vihapuheen tunnistamista ja siihen puuttumista sekä mielipiteen ilmaisemista rakentavasti. Harjoitteen tarkoitus on vahvistaa valmiuksia osallistua keskusteluihin jatkossa.
Lue lisää


Lisätty |