Materiaalipankki

Tarvitsetko kampanjamateriaalia tapahtumien tai koulutusten ideointiin ja toteutukseen? Materiaalipankista löydät tietoa vihapuheesta, osallistumismahdollisuuksia, kasvattajille tarkoitetun Kirjanmerkit-käsikirjan, Ei vihapuheelle -liikkeen logoja ja muuta. Tutustu materiaalipankin tarjontaan, materiaali on käytössäsi!

Tässä osiossa käsitellään vihapuheen taustalla vaikuttavia ennakkoluuloja ja yhteiskunnan eriarvoisuutta. Omien ennakkoluulojen tunnistaminen ja eriarvoistavien valtarakenteiden hahmottaminen edesauttaa vihapuheeseen puuttumista.

Vihapuhe kohdistuu usein ihmisen ominaisuuksiin ja hyökkää identiteettiä vastaan. Se yleistää ja sivuuttaa ihmisen yksilöllisyyden. Vihapuheessa ei ole kyse pelkästään loukkaavista ja herjaavista sanoista, vaan kyse on ilmiöstä, joka heijastaa yhteiskunnassa vallitsevia rakenteita ja asenteita. Vihapuhetta ruokkii yhteiskunnassa vallitseva eriarvoisuus, valtarakenteet, sekä eri ryhmiin kohdistuvat ennakkoluulot. Vihapuhe vaikuttaa haitallisesti paitsi sen kohteiksi joutuneisiin yksilöihin, myös koko yhteiskuntaan.

Oleellista on oppia tunnistamaan vihapuheen taustalla vaikuttavia asenteita: omia ennakkoluuloja ja pelkoja sekä käsitellä niitä, jotta ne eivät muutu haitallisiksi yleistyksiksi. Kaikilla ihmisillä on ennakkoluuloja. Ennakkoluulot helpottavat ihmisiä hahmottamaan maailmaa tekemällä monimutkaisista ilmiöistä yksinkertaisia. Tietämättämmekin jaamme ihmisiä eri ryhmiin, mutta merkityksellistä on se, millaisia arvostuksia ja asenteita liitämme niihin. Toisin sanoen, pidämmekö joitakin ryhmiä parempina kuin toisia. Liitämmekö runsaasti negatiivisia ominaisuuksia tiettyyn ryhmään, jolloin ennakkoluuloista voi syntyä pelkoja?

Omien asenteiden tunnistaminen ja niiden käsittely auttaa myös tunnistamaan muiden asenteita ja niiden erilaisia ilmaisutapoja. Tämä auttaa havaitsemaan vihapuheen eri muotoja. Vihapuheen tunnistamiseksi tulee myös tunnistaa yhteiskunnassa esiintyviä eriarvoisuutta tuottavia valtarakenteita: joillain ryhmillä on enemmän valtaa ja mahdollisuuksia osallistua kuin toisilla. Vihapuheen tunnistaminen ja ymmärrys vihapuheen suhteesta valtarakenteisiin mahdollistaa vihapuheeseen puuttumisen.

Lähteet:
R-sana. Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta.
Starting Points for Combating Online Hate Speech

Ei vihapuheelle _MG_6180_c_Mildlife-002

Etuoikeudet

Harjoitteen tarkoitus on havainnollistaa yhteiskunnan eriarvoisuutta tuomalla esiin erilaisia osallistumista rajoittavia esteitä ja normeja.
Lue lisää


Lisätty |

Ei vihapuheelle _MG_6180_c_Mildlife-002

Sinut on leimattu!

Harjoitteen avulla voi aloittaa keskustelun ennakkoluuloista. Harjoite tekee näkyväksi ennakkoluuloja ja sitä, kuinka ne vaikuttavat ihmisten välisiin kohtaamisiin ja kommunikointiin.
Lue lisää


Lisätty |