Arkipäivän vihapuhe

Ei vihapuheelle _MG_6165_c_Mildlife-002

Menetelmän avulla harjoitellaan arkipäivän vihapuheen tunnistamista ja siihen puuttumista osallistujien omien kokemusten pohjalta. Samalla tuodaan esiin vihapuheen taustalla yhteiskunnassa vaikuttavia ennakkoluuloja, stereotypioita ja normeja. Harjoitteessa tehdään näkyväksi loukkaavia ilmauksia ja sanoja sekä etsitään keinoja puuttua ja reagoida arjessa tapahtuvaan vihapuheeseen.

Valmistelu
Varaa harjoitteeseen aikaa noin 45 minuuttia.

Tarvikkeet
• muistiinpanovälineet (esim. fläppitaulu ja tusseja)

Suuren ryhmän voit jakaa 6–8 hengen pienryhmiin. Jos muodostatte useita ryhmiä, ohjaajia on hyvä olla useampia. Mikäli jakaudutte pienryhmiin, toteuttakaa harjoite kokonaisuudessaan niissä. Voitte lopuksi vielä purkaa yhteisesti kunkin ryhmän tehtävän kulkua.

Toteutus

Pyydä ensin jokaista muistelemaan tilannetta, jossa on ollut vihapuheen eli rasistisen tai syrjivän kommentoinnin kohteena tai muuten todistanut tällaista ilmaisua. Tilanteet voivat olla verkossa tai reaalimaailmassa tapahtuneita. Ilmaisulla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi puhetta, kirjoitusta, kuvia, videoita tai musiikkia.

Kehota seuraavaksi halukkaita ryhmän jäseniä kuvailemaan muistelemansa tilanne muulle ryhmälle. Tässä kohtaa on tärkeää painottaa, että tämänkaltaiset kokemukset voivat olla hyvin henkilökohtaisia eikä kenenkään ole pakko jakaa niitä ryhmän kanssa. Kirjoita osallistujien kokemat tilanteet ylös ja pyydä heitä äänestämään niistä yksi keskustelun aiheeksi. Mikäli jää aikaa, voitte käsitellä useammankin tilanteen. Tilanteen kokenut henkilö voi halutessaan kuvailla kokemustaan tarkemmin muulle ryhmälle.

Mikäli yksikään ryhmän jäsen ei ole halukas kertomaan omasta kokemuksestaan, voit esimerkkinä kertoa jonkin itse kokemasi tai kuvitteellisen tapauksen, jota käsittelette yhdessä.

Käy seuraavaksi kuvailtu tilanne läpi ryhmän kanssa ja keskustelkaa esimerkiksi seuraavista asioista:

• Keneen sanat kohdistuivat?
• Miksi ilmaisu oli loukkaavaa? Mikä siitä teki loukkaavan?
• Millaisia tunteita tilanne herätti? Mikä tilanteessa aiheutti nämä tunteet?
• Mikäli tilanteessa oli muita läsnä, mitä he tekivät? Miltä tilanne tuntui sivustaseuraajista?
• Miten ilmaisuun tai tilanteeseen olisi voinut puuttua?

Keskusteluta ryhmää lopuksi siitä, miten vastaavassa tilanteessa kannattaa toimia. Monesti tällaiset tilanteet tapahtuvat yllättäen ja nopeasti. Vihapuheeseen reagointi ja puuttuminen helpottuu, kun niihin varautuu etukäteen. Voitte miettiä vaihtoehtoisia tapoja reagoida tai puuttumisen malleja.

Lisäksi voit keskustella ryhmäläisten kanssa seuraavista aiheista:

• Millainen vastuu sivustaseuraajilla on tällaisissa tilanteissa?
• Millaisia vaikutuksia hiljaisella hyväksynnällä voi olla vihapuheen kohteeksi joutuneelle?
• Onko yhteiskunnassamme joitakin hyväksyttyjä loukkaavia ilmaisuja? Miten ne vaikuttavat yleiseen ilmapiiriin tai keskustelukulttuuriin?

Jottei käsitelty tapaus jäisi irralliseksi ja yksittäiseksi, keskustele ryhmän kanssa vihapuheesta myös yleisellä tasolla.

• Mikä yhteiskunnassa tuottaa vihapuhetta?
• Miksi tietyt sanonnat ja ilmaisut ovat loukkaavia?
• Miten vihapuheeseen voi puuttua?

Lähde: Mukailtu Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -kampanjan harjoitteesta Jaettu syrjintä. Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -kampanjan kotisivuilla on paljon hyviä harjoitteita ennakkoluuloihin, syrjintään ja rasismiin liittyen.