bakgrund

Nej till hatprat-rörelse är en del av den hela Europa omfattande No Hate Speech Movement. Plan International Finland  fungerar som Finlands nationella koordinator i kampanjen, som startades av Europarådet. Kampanjen finansieras av undervisnings- och kulturministeriet. Finlands kampanj startades med ett öppningsseminarium den 27.3.2013 och kampanjen fortsätter till slutet av Juni 2015.

Till Nej till hatprat-rörelsens kampanjkommitté hörde 49 aktörer. Förutom två anställda medarbetare och kommittémedlemmarna har 50 frivilliga och utbildade aktivister deltagit i kampanjen.