Monthly Archives: toukokuu 2014

Hyvä eurovaaliehdokas

Asetuitko ehdolle, koska haluat rakentaa parempaa Eurooppaa? Pohditko, millainen yhdenvertaisempi Eurooppa olisi? Toivottavasti pohdit, sillä nyt on korkea aika toimia moniäänisen ja moniarvoisen Euroopan puolesta – Euroopan, jossa ihmisoikeudet ja sananvapaus taataan kaikille.

Syrjintätutkimusten mukaan Euroopan unionin alueella erityisen haavoittuvassa asemassa ovat näkyvät vähemmistöt, kuten tummaihoiset ja romanit. Euroopassa näkyy myös eri uskontokuntiin kohdistuva viha ja seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin moninaisuuden vastustaminen.

Paremmassa Euroopassa ketään ei syrjitä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Rasismiin ja syrjintään puututaan lailla ja vihapuhe tuomitaan julkisesti.

Eurovaaliehdokkaana sinulla täytyy olla poliittista tahtoa syrjivän ilmapiirin muuttamiseen. Kyseessä ovat jokaisen ihmisoikeudet, ei vain jokin hyve tai etuoikeus. Europarlamentaarikolla on velvollisuus aistia yhteiskunnan ilmapiiriä, torjua vihapuhetta ja tehdä kaikkensa yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Epäkohtiin puuttuminen vaatii rohkeutta, mutta päätöksentekijöillä täytyy olla sitä, erityisesti vähemmistökysymyksissä. Myös pienet teot merkitsevät: kuka tahansa voi putsata vihatöhryn sähkökaapin kyljestä tai vastata rasistiseen huuteluun netin keskustelupalstoilla tai ruuhkabussissa. Näytä äänestäjillesi esimerkkiä.

Jokainen meistä eurooppalaisista on syntynyt kulttuuriin, joka on rasistinen tai jossa yhteiskunnan valtasuhteet näkyvät ilmapiirissä ja rakenteissa. Siisti, sivistynyt rasismi ja vihapuhe huolestuttavat minua yhtä paljon kuin huutelut kadulla tai verkossa. Vallankäyttöä voi olla vaikeampi huomata, sillä se verhoutuu tapoihin, puhetyyleihin ja hienovaraisiin eleisiin, joilla suljetaan jotkut ulkopuolelle. Etuoikeudet ovat mahdollisuuksia, joita joillakin on enemmän kuin toisilla. Tehdäksemme Euroopasta paremman, meidän on aktiivisesti opeteltava pois luutuneista ajattelutavoista. Voimme aloittaa pohtimalla seuraavia kysymyksiä: Ketkä ovat etuoikeutettuja? Keiden ääni kuuluu? Kuka saa määritellä ja mitä?

Toivottavasti pohdit myös, millaisen kuvan haluat antaa Suomesta. Puhumme usein kuin ihmisoikeusloukkaukset tapahtuisivat vain jossain muualla, ei koskaan Suomessa. Rasismi ja syrjintä ovat arkipäivää täälläkin: esimerkiksi Euroopan unionin perusoikeusviraston EU-MIDIS -kyselytutkimuksessa ilmeni, että noin puolet Suomessa asuvista somalinuorista oli kokenut etnistä syrjintää viimeisen vuoden aikana.

Arjessa tummaihoiset kuulevat rasistista huutelua. Heidän suomalaisuuttaan ja suomalaiseen yhteiskuntaan kuulumistaan kyseenalaistetaan jatkuvasti: ”On hämmentävää kun joku käskee mun painua takas sinne mistä tulinkin, vaikka oon aina asunu Suomessa.”Arjen rasismi ei ole vain ääritapauksia ja väkivaltaa, vaan usein uuvuttavaa ja toistuvaa muistutusta siitä, että ei kuulu samaan porukkaan muiden kanssa. Tutkimukset osoittavat myös, että julkinen keskustelukulttuuri Suomessa on ylipäätään muuttunut aggressiivisemmaksi ja leimaavammaksi.

En usko, että rasistinen yhteiskunta toimii Suomen myyntivalttina Euroopassa, sillä rasismi ja vihapuhe rajoittavat oikeuksia sekä häpäisevät, alistavat, pelottelevat ja vaientavat erilaisia ja eri mieltä olevia. Rasistisilla asenteilla ja niiden sallimisella heikennetään turvallisuutta ja hyvinvointia. Mielestäni meidän tulee rakentaa sellaista suomalaista yhteiskuntaa, josta voimme olla ylpeitä: yhteiskuntaa, jossa jokaisella on oikeus olla, kuulla ja tulla kuulluksi sellaisina kuin ovat.

Vielä yksi asia: toivon ettet anna huumorin tai humalan kelvata selitykseksi kaikkeen vaan olet rohkea ja asetut vahvasti rasismia ja vihapuhetta vastaan. Jos sinä uskallat, mekin uskallamme.
Ystävällisin terveisin

Satu Valtere, Ei vihapuheelle -liikkeen projektipäällikkö

Lähteet:

European Network Against Racism (ENAR) (2013) Racism in Europe: ENAR Shadow Report 2011-2012

FRA – European Union Agency for Fundamental Rights (2013) EU LGBT survey – European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey – Results at a glance. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Kanninen, Satu & Markkula, Heli (2011) R-sana. Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta. Helsinki: Pelastakaa Lapset ry.

Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry (2013) Allianssin tavoitteet Euroopan parlamentin ja Euroopan komission kaudelle 2014–2019.

Pöyhtäri, Reeta; Haara, Paula & Raittila, Pentti (2013) Vihapuhe sananvapautta kaventamassa. Tampere: Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Print.

Sisäasiainministeriön oikeusyksikkö (2012) FRA:n EU-MIDISaineiston tuloksia Suomessa asuvista somaleista.

Suomen Ammattiin Opiskeleva Liitto – Sakki ry, Seta ry, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL ry & Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf (2013) Älä oleta – Normit nurin! Tallinna: Printon.

Titley, Gavan; British Institute of Human Rights & Földi, László (2012) Points for Combating Hate Speech Online. Three studies about online hate speech and ways to address it.Council of Europe

Teksti on julkaistu alun perin Vähemmistövaltuutetun Yhdenvertainen EU? -blogissa