Ruuti Expo Helsingin kaupungintalolla 8.11.2013

Ideointimme Ruuti Expoon lähti liikkeelle vihapuheeseen vaikuttamisen eri keinoista. Tapahtumassa päämääränämme oli sekä lisätä tietoisuutta liikkeestä että esitellä tapoja, joilla vihapuheeseen voisi puuttua. Vaikka vihapuhe ilmiönä onkin negatiivinen, halusimme tuoda ilmi positiivisia keinoja, joilla ottaa aihe puheeksi.

Yhteisen tuumailun jälkeen päädyimme hyödyntämään taiteen eri keinoja, sillä niiden avulla voisi käsitellä kipeitäkin aiheita ja halutessaan pysyttäytyä myös anonyyminä. Taidetta hyödyntäessä on myös aivan toisenlainen mahdollisuus saada ihmiset pysähtymään ja todella miettimään aihetta – eri tulkinnalliset näkökulmat synnyttävät usein myös hyviä keskusteluja.

Päätimme järjestää ständillemme sarjakuva- ja runopajan, jossa olisi mahdollista tehdä vihapuheen vastainen kannanotto sanataiteen keinoin. Tapahtuman kohderyhmän huomioon ottaen listasimme aiheeseen liittyviä sanoja, joita voisi hyödyntää runoa kirjoittaessaan. Halusimme kuitenkin välttää liikaa ohjailua ja stereotypioiden syntymistä, joten pidimme näiden sanojen määrän melko vähäisenä. Myös sarjakuvat suunniteltiin tämä aspekti huomioiden: sarjakuvat piirrettiin eläinhahmoisina puhekuplat tyhjiksi jättäen.

Tapahtumapäivänä suuntasimme kaupungintalolle pystyttämään pistettämme vaihtelevin tuntein. Aikaisemmat Ei vihapuheelle -ständit poikkesivat tämänkertaisesta, ja olimme hieman epävarmoja siitä, saisimmeko toivotunlaista toimintaa aikaiseksi. Samalla kuitenkin olimme innoissamme uudesta metodista ja sen tuomista mahdollisuuksista.

Kaksi naista istuu pöydän ääressä. Selän takana seinäke, johon on kiinnitetty sarjakuvia ja julisteita.
Ei vihapuheelle -liikkeen aktivisteja Ruuti Expossa

Ensimmäisten kävijöiden myötä huolemme osoittautuivat kuitenkin turhiksi. Monet nuorten täydentämistä sarjakuvista käsittelivät ystävyyttä, tunteita ja ilkeiden sanojen aiheuttamaa mielipahaa – juuri niitä aiheita, jotka heille ovat tärkeitä. Sarjakuvista ja runoista heijastui myös nuorten positiivinen asenne avointa keskustelua kohtaan. Jos joku käyttäytyy ikävästi, siitä voi ja pitääkin puhua.

Monet kävijöistä halusivat myös tietää lisää Ei vihapuheelle -liikkeestä ja siitä, miten liike todellisuudessa näyttäytyy ja vaikuttaa. Erityisesti Ruuti Expon kansainväliset vieraat olivat kiinnostuneita liikkeen toiminnasta ja taustoista. Myös tapahtuman muiden pisteiden toimijat tulivat vierailemaan ja puhumaan aiheesta kanssamme.

Kolmiruutuinen eläinaiheinen sarjakuva.
Sarjakuvapajan tuotoksia

Päällimmäisinä tunteina tapahtumasta jäivät käteen positiivisuus onnistuneesta toimintatavasta sekä varmuus siitä, että nuoret ovat vastaanottavaisia tällaista toimintaa kohtaan. Kävijät suhtautuivat liikkeeseen mielenkiinnolla ja ottivat innokkaasti vastaan tietoa. Monet kävivät myös hakemassa itselleen ja ystävilleen liikkeen pinssejä, jotka pääsivät heti koristamaan laukun hihnaa ja paidan rinnusta. Vaikka varsinaiseen vihapuheeseen puuttuminen ei tällä kertaa ollutkaan useimpien sarjakuvien sisältöjen pääpainona, välittivät ne silti tärkeää viestiä: ole ystävällinen muita kohtaan ja halaa kaveria, kun siltä tuntuu.

Elina, Ei vihapuheelle -liikkeen aktivisti

0 Comments

Vastaa


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.