Sanotaan yhdessä: Ei vihapuheelle!

Suomen Ei vihapuheelle -liike on osa yhteiseurooppalaista No Hate Speech Movementia. Nuorten ihmisoikeusaktivistien tekemä ja nuorille suunnattu liike pureutuu verkossa ja muualla yhteiskunnassa tapahtuvaan vihapuheeseen.

Vihapuheelle ei ole yksiselitteistä määritelmää. Se on ihmisoikeusloukkaus; toisinaan myös rikos. Vihapuhe on sellaista loukkaavaa puhetta tai ilmaisua, joka puuttuu ihmisen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten etniseen taustaan, kansalaisuuteen tai kieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin, uskonnolliseen vakaumukseen, maailmankatsomukseen tai mielipiteeseen taikka vammaisuuteen.

Yhteiskunnan eriarvoistavat valtarakenteet synnyttävät syrjintää, josta vihapuhe kumpuaa. Vihapuheen vastaisessa työssä ollaan usein tekemisissä erilaisten vähemmistökysymysten kanssa, mutta vihapuheen kohteeksi voi joutua kuka tahansa. Vihapuhetta voi myös tuottaa kuka tahansa. Kukaan ei ole automaattisesti uhri tai pahantekijä ja siksi vihapuheeseen vastaaminen on jokaisen asia.

Usein vihataan sellaista, mitä ei tunneta. Tietämättömyys lisää pelkoa ja ennakkoluuloja, jotka purkautuvat vihaviesteinä. Siksi Ei vihapuheelle -liike kannustaa avoimeen, rohkeaan ja kunnioittavaan keskusteluun. Emme halua rajoittaa sananvapautta vaan olla luomassa sellaista yhteiskuntaa, jossa jokaisella on oikeus olla, kuulla ja tulla kuulluksi sellaisina kuin ovat. Vihapuheella pyritään rajoittamaan tätä oikeutta sekä häpäisemään, alistamaan, pelottelemaan ja vaientamaan erilaisia ja eri mieltä olevia. Siksi on tärkeää sanoa yhdessä ääneen, että vihapuhe on ongelma Suomessakin. Vielä tärkeämpää on sanoa, että emme hyväksy sitä.

Vihapuhe ei ole uusi ilmiö eikä tapahdu pelkästään verkossa. Netti kuitenkin tekee vihapuheen näkyvämmäksi ja tarjoaa sille uudenlaisia kanavia. Elämää verkossa ja verkon ulkopuolella on myös mahdotonta enää erottaa toisistaan ja loukkaukset sekä kiusaaminen seuraavat nuoria areenalta toiselle. Netin käytön rajoittaminen ei ole ratkaisu vihapuheen lopettamiseen vaan nuorille on tarjottava keinoja vihapuheen käsittelyyn ja siihen vastaamiseen. Verkkoon pitää luoda tiloja, joissa nuorten on turvallista keskustella ja oleskella. Jokaisella nuorella ja kaikilla muillakin on oikeus toimia verkossa ilman pelkoa uhkailusta ja syrjinnästä.

Koordinaatti
Ei vihapuheelle -kuvauspiste Koordinaatin Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivillä Seinäjoen Rytmikorjaamolla 10/2013. Kuva: Riikka Kaukinen

On hyvä muistaa, että vihapuheessa ei ole kyse pelkästä vihasta eikä pelkästä puheesta vaan yhteiskunnan rakenteista ja ilmapiiristä. Vihapuhe ei ole vihaista puhetta, emmekä pyri kieltämään tai estämään kenenkään tunteita. Vaikka vihapuhetta kohdanneiden kokemuksia on tärkeää tuoda esiin, ei pidä juuttua kauhistelemaan vihapuheen seurauksia vaan pureutua myös sen syihin.

Toisaalta myös pienet teot merkitsevät. Kuka tahansa voi putsata vihatöhryn sähkökaapin kyljestä tai vastata rasistiseen huuteluun netin keskustelupalstoilla tai ruuhkabussissa. Jos hyväksymme vihapuheen, hyväksymme ihmisten eriarvoisen kohtelun. Siksi kannustamme kaikkia sanomaan: Ei vihapuheelle!

Ei vihapuheelle -liikkeen projektiassistentti Riikka

Teksti on julkaistu 7.10.2013 Koordinaatin Keskipisteessä-palstalla

0 Comments

Vastaa


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.