Vihapuheesta vapaat vaalit

Ei vihapuheelle -liike haastoi kansanedustajaehdokkaat toimimaan vihapuhetta vastaan sekä vaalikampanjan aikana että heidän tullessaan valituksi eduskuntaan. Tavoitteena on lisätä poliitikkojen tietoisuutta tuomittavasta vihapuheesta ja saada heidät näyttämään esimerkkiä turvallisen ja vastuullisen keskusteluympäristön luomisessa Suomeen. Nyt vaalien jälkeen sivuille on koottu lista niistä valituiksi tulleista kansanedustajista, jotka ovat sitoutuneet toimimaan vihapuhetta vastaan.

Euroopan neuvoston määritelmän mukaan vihapuhetta ovat kaikki sellaiset ilmaisumuodot, jotka levittävät, lietsovat, edistävät tai oikeuttavat etnistä vihaa, ulkomaalaisvastaisuutta, antisemitismiä tai muuta vihaa, joka pohjautuu suvaitsemattomuuteen. Myös sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, vammaisuuden tai ulkonäön tai poliittisen mielipiteen perusteella tapahtuva häirintä on vihapuhetta. Uuden yhdenvertaisuuslain mukaan tällainen häirintä, eli nöyryyttävän tai uhkaavan ilmapiirin luominen, on lainvastaista.

Vihapuhe rajoittaa demokratiaa, koska se pyrkii vaientamaan ja mitätöimään eri vähemmistöjä. Siten vihapuhe kiistää uhriensa sananvapauden, yhden tärkeimmistä ihmisoikeuksista ja demokratian perusedellytyksen. Sananvapauteen kuuluu aina myös vastuu sanotusta. Asenneilmaston koveneminen ja vihapuheen yleistyminen Suomessa vaatii toimia. Erityisesti lapsille ja nuorille, mutta myös aikuisille vihapuheella voi olla vakavia seurauksia, koska vihapuheella pyritään kiistämään heidän oikeutensa olla olemassa omana itsenään.

Ei vihapuheelle -liikkeen tavoitteena on asennemuutos, jonka myötä kaikki ihmiset kantaisivat vastuun puheistaan suhteessa toisiin ihmisiin ja torjuisivat vihapuheen yhdessä. Haluamme muistuttaa, että ihmisoikeudet ovat voimassa kaikkialla, myös verkossa. Haluamme edistää kaikin puolin kunnioittavaa keskustelukulttuuria myös eduskuntavaalikampanjoinnissa ja laajemmin politiikassa.