Tämän sivuston avulla voit tehdä nuorisotilastasi vihapuheesta vapaan nuorisotilan. Johdantotekstin jälkeen voit seurata alla olevia linkkejä, jotka sisältävät konseptin esittelyn, tulostettavat materiaalit ja ohjeet Vihapuheesta vapaa nuorisotila -kyltin tekoon sekä listan linkeistä, joista saat lisätietoa ja -materiaalia vihapuheen, rasismin ja muun syrjinnän voittamiseksi.

LÄHTÖKOHTA: Moninaisuuden arvostamisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen tulee olla lähtökohtia nuorisotoiminnassa. Jokaisella nuorella on oikeus kokea arvostusta sellaisena kuin on.

Vihapuhe on syrjivää, ihmisarvoa alentavaa ja esimerkiksi uhkailevaa ilmaisua, joka kohdistuu yksittäisiin ihmisiin ja heidän ominaisuuksiinsa tai kokonaisiin ihmisryhmiin. Se perustuu suvaitsemattomuuteen ja vihaan kokonaisia ihmisryhmiä kohtaan. Vihapuheella loukataan ihmisten ja ihmisryhmien ihmisarvoa halventaen tai esittäen heidät jonkin yleistyksen kautta. Sillä kiistetään ihmisten oikeus olla oma itsensä ja pyritään vaientamaan ja sulkemaan heidät ulos julkisesta keskustelusta ja yhteiskunnasta.

Vihapuhe hyökkää kokonaisvaltaisesti erityisesti lapsen ja nuoren identiteettiä vastaan ja kohdistuu asioihin, joita hänen tulisi pitää itsessään arvokkaana. Nuorisotilassa nuorta tulee tukea sellaisena kuin hän on ja tarjota jokaiselle turvallinen, yhdenvertainen ja arvostava ilmapiiri. Jokainen meistä on erilainen monen eri identiteetin ja ominaisuuden yhdistelmä. Nuorten inhimillisen moninaisuuden tulee olla vihan ja pelon sijasta rikkauden ja ilon lähde!

KLIKKAA TÄSTÄ ALKUUN