Nationell kampanjkommitté från 27.3.2013 till 30.6.2015

Ordförande

Paavo Arhinmäki, riksdagsledamot

Vice Ordförande

Päivi Nerg, kanslichef, Inrikesministeriet

Kampanj koordinator

Stiftelsen Plan Finland

Kommitténs medlemmar

Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO

Delegationen för etniska relationer

Finlands Svenska Skolungdomsförbund

Judiska församlingen i Helsingfors

Förbundet för mänskliga röttigheter

Människorättscentret

Kanuuna, utvecklingsnätverk för ungdomsarbete i stadsliknande miljö

Koordinaatti – Utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningsarbete

Barnombudsmannens byrå

Centralförbundet för barnskydd

Barnträdgårdslärarförbundet

Liikkukaa! rf.

Enheten för mediefostran och bildprogram / NAVI

Sällskapet för mediefostran

Kvinnosaksförbundet Unionen rf

Ungdomforskningsällskapet

Lutherska ungdomscentret i Finland

OAJ rf

Justitieministeriet

Utbildningsstyrelsen

Rädda barnen rf

Polisstyrelsen

RASMUS, Nätverk mot rasism och främlingsfientlighet

Sameting

Seta rf

Inrikesministeriet

Delegationen för romska ärenden

Finlands Yrkestuderandesförbund – SAKKI rf

Sine, Finlands islamiska råd

Finlands Kommunförbund

SLL, Finlands gymnasister förbund

Finlands Ungdomfullmäktiges Förbund rf

Finlands ungdomssamarbete Allians rf

Alliansen för Finlands Studerande – OSKU rf

Finlands Unicef

Finlands Föräldrarförbund

FARO, Förbundet för Finlands ryskspråkiga föreningar rf

Tammerfors universitet

Arbets- och näringsministeriet

Utrikesministeriet

Finlands Idrott rf

Nationella verkstadsföreningen rf

Handikappforum rf

Verke, Nationella utvecklingscentret för ungdomsarbete på nätet

Mediernas centralförbund

Kommunikationsverket

Minoritetsombudsmannen

Äbo Akadami, Institutet för mänskliga rättigheter