Vihapuhetta kitkemään

Ranta

Harjoitteen esimerkkien avulla osallistujat voivat pohtia, millaisia tunteita vihapuhe herättää. Vihapuhe voi vaikuttaa meihin myös silloin, kun emme itse joudu sen kohteeksi. Tunteet ovat henkilökohtaisia, mikä on tärkeää huomioida myös puhuttaessa vihapuheesta: se mikä yhdestä ei tunnu miltään, voi toisesta tuntua hyvin pahalta.

Valmistelu
Varaa aikaa 30–45 minuuttia. Käytettävä aika riippuu ryhmän koosta.
Huolehdi, että osallistujat mahtuvat muodostamaan janan käyttämässänne tilassa.

Toteutus
Kerro ryhmälle, että tilan poikki kulkee kuvitteellinen jana seinästä seinään. Kerro, että tulet lukemaan heille vihapuheeseen liittyviä tilanteita yksi kerrallaan. Pyydä osallistujia asettumaan janalle sen mukaan, millaisia tunteita tilanne heissä herättää: janan toisessa päässä tuntuu kurjalta, toisessa paremmalta. Keskelle voi asettua, jos tilanne ei herätä tunteita tai niitä ei halua ilmaista. Kukin osallistuja voi valita janalta sellaisen kohdan, joka parhaiten kuvaa omaa tunnetta. Todennäköisesti tunteet vaihtelevat ja ihmiset asettuvat janalle eri kohtiin. Tämä kannattaa todeta myös ääneen ja muistuttaa ryhmälle, että vihapuheen herättämät tunteet ovat hyvin yksilöllisiä.

Lue ryhmälle nyt esimerkkitilanteet. Anna kaikille riittävästi aikaa löytää oma paikkansa janalla.
1. 12-vuotiasta tyttöä huoriteltiin ja haukuttiin lihavaksi, rumaksi ja tyhmäksi sosiaalisen median profiilissa. Haukkujat olivat itsekin alaikäisiä ja kommentoivat anonyymisti.

2. Teini-ikäinen poika teki itsemurhan nettikiusaamisen seurauksena. (englanniksi)

3. Nettikiusaaja pyysi uhriltaan anteeksi.

4. Lehden päätoimittaja tuomittiin sakkoihin juutalaisvastaisten kirjoitusten vuoksi.

Tehtyänne janaharjoitteen, anna osallistujille mahdollisuus kertoa harjoitteen herättämistä tunteista ja ajatuksista.
Keskustelkaa sitten yhdessä tarkemmin jokaisesta tapauksesta. Taustatietoja löydät tapauksiin liitetyistä linkeistä. Keskustelun avulla havainnollistetaan vihapuheen herättämien tunteiden moninaisuutta sekä vahvistetaan valmiuksia tarkastella vihapuhetilanteita empaattisesti.

Pohtikaa yhdessä syitä tilanteiden ja tapausten taustalla. Lähestykää tilanteita niin vihapuheen kohteen kuin tuottajankin näkökulmasta.

• Mikä johti tilanteisiin?
• Kuinka niihin voisi puuttua?
• Ovatko osallistujat kohdanneet vastaavia tilanteita? Entä heidän ystävänsä?
• Kuinka he ovat toimineet näissä tilanteissa?

Keskustelkaa vielä yleisesti vihapuheesta ja siitä, miksi vihapuhetta esiintyy ja mitkä sen seuraukset ovat. Keskustelussa kannattaa aina etsiä ratkaisuja tilanteisiin ja tuoda esiin mahdollisia puuttumisen tapoja ja keinoja. Lisätietoa vihapuheesta löydät muun muassa menetelmäpankin Lisätietoa-osiosta sekä Kysymyksiä ja vastauksia -osiosta.

Voit etsiä itse lisää esimerkkitilanteita. Tilanteet voivat olla myös kuvia, videoita tai musiikkia. Esimerkkejä valittaessa kannattaa miettiä, millainen esitystapa sopii ohjattavalle ryhmälle parhaiten.