Vihapuhepuu

Ranta

Vihapuhepuun avulla voi tuoda esiin vihapuheen syitä ja seurauksia erityisesti vähemmistöjen näkökulmasta. Harjoite onnistuu paremmin, mikäli ryhmällä on pohjatiedot aiheesta. Voitte ennen vihapuhepuun tekemistä katsoa yhdessä Euroopan neuvoston tekemän kampanjavideon tai lukea Vihapuheen monimuotoisuus -harjoitteeseen liitetyt vihapuhetta käsittelevät artikkelit.

Valmistelu
Varaa aikaa harjoitteen tekemiseen noin 45 minuuttia.

Tarvikkeet
• fläppitaulu (tai vastaava)
• tusseja
• post-it-lappuja.

Ryhmän koosta riippuu, kuinka paljon post-it-lappuja kullekin osallistujalle kannattaa jakaa. Isossa ryhmässä yksi post-it-lappu jokaista osallistujaa kohden riittää, pienemmässä ryhmässä jokaiselle voi antaa muutaman lapun. Mikäli ryhmä on suuri, voit myös jakaa sen muutaman henkilön pienryhmiin. Jaa tällöin post-it-laput ryhmille ja kehota ryhmiä kirjoittamaan yhteinen ehdotus tai yhteiset ehdotukset lapuille.

Toteutus

1. Piirrä paperille puun runko. Miettikää yhdessä, ketkä Suomessa kohtaavat vihapuhetta. Voitte myös miettiä, mitä vähemmistöryhmiä Suomessa on. Tarkenna ryhmälle tarvittaessa, mitä vähemmistöllä tarkoitetaan. Kirjoita puun runkoon ja sen ympärille keskustelussa mainittuja vihapuheen kohteita.

2. Piirrä puulle juuret ja kehota osallistujia/ryhmiä pohtimaan syitä vihapuheen taustalla. Onko yhteiskunnassa sellaisia rakenteita tai ilmiötä, jotka edesauttavat vihapuheen syntymistä tai leviämistä? Mikä saa yksittäisen ihmisen tuottamaan vihapuhetta jotain tiettyä ryhmää tai henkilöä kohtaan? Voit käyttää alun keskustelussa esiin nousseita vihapuheen kohteita selkeyttämään kysymyksiäsi. Esimerkiksi: Miksi vammaisiin kohdistuu vihapuhetta?

Pyydä osallistujia/ryhmiä kirjoittamaan omat ehdotuksensa post-it-lapuille ja liimaamaan laput puun juuriksi. Käykää juuriin liimatut laput yhdessä läpi ja keskustelkaa niissä mainituista vihapuheen syistä.

3. Piirrä puulle oksat ja pyydä osallistujia/ryhmiä pohtimaan vihapuheen seurauksia: Miten vihapuhe vaikuttaa ihmisiin sen kohteena? Miltä vihapuhe tuntuu? Miten vihapuhe vaikuttaa yhteiskunnan yleiseen ilmapiiriin? Miettikää myös, millaisia vaikutuksia vihapuheella on siihen, joka tuottaa vihapuhetta?

Pyydä osallistujia/ryhmiä kirjoittamaan omat ehdotuksensa post-it-lapuille ja liimaamaan laput puun lehdiksi. Käykää oksiin liimatut laput yhdessä läpi ja keskustelkaa niissä mainituista seurauksista.

4. Vihapuhepuu on nyt valmis. Tarkastelkaa puuta yhdessä. Tiivistä käyty keskustelu ja anna ryhmälle vielä mahdollisuus tarkentaviin kysymyksiin ja keskusteluun. Puuta voidaan tässä vaiheessa vielä muokata, mikäli ryhmä kokee sen tarpeelliseksi.

Jos mahdollista, jätä puu yhteiseen tilaan nähtäville.