No Hate Speech Movement -video

Ranta

Harjoitteen on tarkoitus herättää keskustelua vihapuheesta, sen vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan sekä kannustaa puuttumaan vihapuheeseen.

Katso ryhmän kanssa Euroopan neuvoston tekemä kansainvälisen No Hate Speech Movementin video, jossa eri henkilöt kertovat kokemastaan syrjinnästä ja heihin kohdistuneesta vihapuheesta. Videolla pohditaan myös yleisesti missä vihapuhetta esiintyy, millaista se on, keihin se kohdistuu ja miten se vaikuttaa yksilöön ja yhteiskuntaan. Videon katsomisen jälkeen keskustelkaa siitä ja vihapuheesta yhdessä. Voit käyttää alla olevia kysymyksiä keskustelunavauksina.

Valmistelu
Varaa videon katseluun ja sitä seuraavaan keskusteluun aikaa n. 30 minuuttia.
Lisäksi tarvitset nettiyhteyden ja katseluvälineen (screenin, suuren näytön tms.).

Ennen kuin katsotte videon yhdessä ryhmän kanssa, kannattaa sinun ohjaajana katsoa video itse läpi ja vastata kysymyksiin ensin itsellesi. Näin syvennät tietojasi ja saat mahdollisuuden tarkastella omia aiheeseen liittyviä näkemyksiäsi.

Toteutus
Kehota ryhmää pohtimaan videota katseltaessa seuraavia kysymyksiä:
• Keneen vihapuhe kohdistuu?
• Millaisia vaikutuksia vihapuheella on yksilöön?
• Millaisia vaikutuksia vihapuheella on yhteiskuntaan tai yhteisöön?

Katsokaa seuraavaksi video yhdessä ryhmän kanssa. Videon päätyttyä palaa alussa esitettyihin kysymyksiin tarkentaen ja syventäen niitä.
Miettikää ryhmän kanssa yhdessä keskustellen myös seuraavia asioita:

• Miten vihapuhe vaikuttaa vähemmistöryhmiin?
• Videolla sanottiin, että vihapuhe on vaarallista. Mitä tällä tarkoitettiin?
• Miksi verkossa on helpompi sanoa loukkaavia tai uhkaavia asioita?
• Miten vihapuheeseen tulisi puuttua?
• Mitä jokainen itse voi tehdä kohdatessaan vihapuhetta?

Voitte myös keskustella osallistujien omista kokemuksista:

• Oletko itse kohdannut tai tuottanut vihapuhetta?
• Millaista se on ollut? Miltä se on tuntunut?
• Kuinka moni on todistanut vihapuhetta?
• Kuinka moni on puuttunut siihen? Miten?

Video ja kysymykset toimivat keskustelun herättäjinä. Video ei ole pääasia; tärkeintä on sen jälkeen käyty keskustelu. Keskustelussa on hyvä tuoda esiin vihapuheen monitahoisuus, sen vaikutukset yksilöön ja ryhmään sekä häneen, joka tuottaa vihapuhetta. On tärkeää miettiä myös ratkaisuja; sitä, kuinka vihapuheeseen voi puuttua.

Lisää tietoa vihapuheesta löydät Kysymyksiä & vastauksia -osiosta sekä Vihapuheen monitahoisuus -harjoitteen artikkeleista.