Esimerkkejä Facebook-keskusteluista

Tekstit ovat aitoja esimerkkejä Ei vihapuheelle -liikkeen Facebook-sivuilla käydyistä keskusteluista.

Esimerkkikeskustelu 1.
11.7.2013

Matti N.: Vai edistää sanan- ja ilmaisunvapautta, heko heko. Turpa tukkoon kaikki jotka eivät yhdy käsitykseenne ’vihapuheesta’. Olette naurettavan höynäytettäviä koko ’suvaitsevaisteen’ popula

Ei vihapuheelle / Riikka: Vihapuheelle ei ole yksiselitteistä määritelmää, mutta se on loukkaavaa puhetta, joka rajoittaa yksittäisten ihmisten tai ihmisryhmien oikeutta olla, tulla kuulluksi ja kuulla sellaisena kuin ovat. Vihapuhe pohjautuu yhteiskunnan eriarvoisuuteen ja syrjintään. Haluamme olla luomassa sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikilla on oikeus ilmaista itseään ja lupa olla sellainen kuin on ilman pelkoa uhkailun tai häirinnän kohteeksi joutumisesta. Sananvapaus ei kuitenkaan ole rajoittamaton oikeus, vaan sen rajat tulevat vastaan silloin, kun se loukkaa muiden ihmisten oikeuksia.

Emme halua sulkea kenenkään suita vaan edistää rakentavaa keskustelukulttuuria. Kuulemme ilomielin, mikä on sinun käsityksesi vihapuheesta.

Esimerkkikeskustelu 2.
13.4.2014

Toni K.: Jotenkin ”ei vihapuheelle” ja ”ilmaisunvapaus” on mun mielestä ristiriidassa.

Ei vihapuheelle / Sanni: Hei Toni! Pidämme sanan- ja ilmaisunvapautta tärkeinä ihmisoikeuksina. Niin pidämme kuitenkin myös jokaisen ihmisen oikeutta tuntea olonsa turvalliseksi. Vihapuheella tarkoitetaan syrjivää puhetta, joka kohdistuu yksilön ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi etniseen taustaan, sukupuoli-identiteettiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Mielipide tulisi voida ilmaista ilman, että satuttaa ihmistä tai ihmisryhmää. Jos se ei onnistu, on hyvä tarkastella, onko mielipiteen taustalla perusteettomia ennakkoluuloja.

Toni K.: Tämä selvä. Eiköhän koko käsite oo aika tapauskohtasta.

Tommi Mikael V.: Sananvapaus on asetettu juurikin veemäisiä ja poikkeavia mielipiteitä varten, eihän sellasta perusmukavaa kielenkäyttöä tarvitse edes suojata mitenkään. Kunnianloukkaus yms. ovat sitten taas asia erikseen. Jos mielipide pitäisi pystyä perustelemaan ei koko sananvapauslakia olisi ikinä keksittykkään.

Teillä tuntuu unohtuvan nyt tuosta yhdyssanasta se osa ”vapaus”

Toni K.: Vähä tökkäs ainaki mun silmää. Ku eihän se loukkaaminen oo aina puhujan vika?

Ei vihapuheelle / Riikka: Toni olet oikeassa: se, millainen puhe tai ilmaisu on hyväksyttävää ja loukkaamatonta riippuu paljonkin kontekstista.

Ihmisillä saa ehdottomasti olla erilaisia mielipiteitä, myös. ns. poikkeavia tai hankaliakin. Vihapuhe ei myöskään tarkoita vihaista puhetta vaan se on ihmisiä tai ihmisryhmiä alistavaa puhetta, joka perustuu vallankäyttöön.

Jos tahallisesti loukkaa toista, minusta se silloin on puhujan vika. Loukatulla on myös aina oikeus tunteeseensa, vaikka se ei olisi puhujan tarkoitus ollutkaan. Tällaisissa tilanteissa avoin keskustelu on hyvä keino asioiden selvittämiseen, ja nimenomaan siihen haluamme kaikkia kannustaa.

Toni K.: Tähän voin jo yhtyä. Kiitos selonteosta!

Esimerkkikeskustelu 3.
23.6.2014

Eemeli K.: Uskoisin tämän olevan taas niitä ”suvaitsevaisia” yhteisöjä, jotka eivät ymmärrä, että täydelliseen sananvapauteen kuuluu myös vihapuheen salliminen. Tekopyhyys on paras ja vihapuhe vihapuhetta harjoittavia vastaan.

Ei vihapuheelle / Noora: Hei Eemeli, itse asiassa vihapuhe rajoittaa sananvapautta, sillä syrjimällä se estää yhteiskunnassa huonommassa asemassa olevia ryhmiä pääsemään ääneen.

Sananvapaus ei myöskään tarkoita vapautta sanoa mitä tahansa ilman seuraamuksia, se vain tarkoittaa vapautta sanoa sanottavansa ilman etukäteen ulkopuolelta saneltua sensuuria. Ei vihapuheelle -liike ei pyri estämään sinua tai ketään muutakaan puhumasta, vaan tarkoituksemme on herättää huomiota siihen, mitä sanojen seuraamukset ovat.