#EmmeVaikene –kampanja voimaannuttaa toimimaan vihapuhetta vastaan

*På Svenska nedan

Vihapuheen motiivi on hiljentää ja säilyttää valta ja puhetila niillä, joille sen ajatellaan kuuluvan. Siten vihapuhe kaventaa kaikille yhdenvertaisesti kuuluvaa sananvapautta. Sillä halutaan hiljentää ne äänet, jotka kritisoivat nykytilaa ja haastavat valta-asemia. Näin ollen viha kohdistuu usein eri tavoin valtaapitävästä normista poikkeaviin yksilöihin tai ryhmiin kuten esimerkiksi naisiin/tyttöihin, seksuaalivähemmistöihin tai maahanmuuttajiin. Myös mainittuja ryhmiä puolustavat ja heidän läheisensä kohtaavat vihapuhetta. Kuka tahansa voi siis olla vihapuheen kohteena.

Emme vaikene –kampanjan tavoitteena on voimaannuttaa toimimaan vihapuhetta ja hiljentämistä vastaan. Kampanja sitouttaa tekemään jotain aina, kun kohtaa tai havaitsee vihapuhetta sekä tietenkin estämään omalta osaltaan vihapuheen leviämisen. Kampanjan aikana jaetaan tietoa liittyen vihapuheeseen ja siihen linkittyneisiin rakenteisiin, sekä konkreettisia toimintaohjeita erilaisiin tilanteisiin. Kampanja alkaa 31.10 vihapuheenvastaisen oppaan julkaisemisella ja päättyy 10.12. Ihmisoikeuksien päivänä.

Osallistu #EmmeVaikene –kampanjaan!
Voit olla mukana kampanjassa monilla erilaisilla tavoilla yksityishenkilönä tai organisaationa. Alta löydät muutamia valmiita ideoita, mutta voit keksiä myös itse itsellesi parhaan tavan osallistua. Myös kampanjan logo ja somessa jaetut kuvat löytyvät osoitteesta eivihapuheelle.fi/emmevaikene ja ovat vapaasti käytettävissä kampanjan tarkoituksiin. Muistathan käyttää tunnistetta #eivihapuheelle tai #vitigerinte.

1.Seuraa, perehdy ja levitä tietoa. Jaa kampanjan postauksia ja kampanjan esiin nostamia materiaaleja muille. Tutustu #EmmeVaikene-oppaaseen ja kerro siitä tuntemillesi nuorille ja nuorten kanssa toimiville.

2. Toimi, kun kohtaat vihapuhetta. Toimia voi monilla tavoilla.
– Jos joudut itse vihapuheen kohteeksi, riittää ensimmäiseksi askeleeksi se, että puhut kokemuksistasi luotettavan ihmisen, esimerkiksi kaverin kanssa. Sen jälkeen voitte kertoa aikuiselle ja ottaa yhdessä selvää tavoista toimia.
– Puolusta ja tue vihapuhetta kohdannutta. Puutu tilanteeseen, älä vähättele.
– Vastaa vihapuheeseen asiallisesti. Ilmoita eteenpäin joko some-kanavan tai verkkosivun ylläpitäjälle, tapahtuman järjestäjälle, opettajalle tai muulle tilanteessa vastuulliselle aikuiselle. Joskus voi olla aihetta tehdä rikosilmoitus.
– Suojele itseäsi ja muita. Estä vihapuhetta tuottavat seuraajat. Älä levitä vihapuheilmauksia perusteettomasti eteenpäin. Muista, että viesti voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille, joita se koskee, vaikka se ei olisikaan tarkoitus.

3. Kerro, miten puutut vihapuheeseen omassa arjessasi.
– Miten toimit, kun huomaat vihapuheella hiljentämistä omassa ympäristössäsi? Miten haluaisit toimia? Voit jakaa tarinan yksittäisestä tilanteesta, jossa olet toiminut. Tarinan voi myös lähettää meille anonyyminä julkaistavaksi.
– Miten kaveriporukassanne toimitaan, kun jutut ylittävät vihapuheen rajat? Keskusteletteko ryhmässänne vihapuheesta ja siitä millainen puhe vahingoittaa? Onko aiheen käsittely helpottanut oman mielipiteen kertomista ilman pelkoa lytätyksi tai naurunalaiseksi tulemisesta?
– Onko harrastusporukassa, nuorisotilalla tai luokassanne sovittu pelisääntöjä epäasialliseen puheeseen liittyen? Haluamme kuulla esimerkkejä ja jakaa niitä eteenpäin!

4. Kerro tarinasi ja rohkaise muita. Oletko toiminut vihapuhetta vastaan? Millainen tilanne oli ja miten toimit? Voit myös laittaa tarinasi meille ja voimme julkaista niitä anonyymisti kampanjan aikana.

5. Vaikuttajalle: Nosta teema esille. Oletko kohdannut työssäsi tai yhteiskunnallisessa toiminnassa sitä, että sinua tai muita pyritään vaientamaan jonkun ominaisuuden, kuten sukupuolen vuoksi? Mitä hiljentämisen kulttuurille voisi tehdä, mistä se johtuu? Miten jokainen voisi tehdä keskustelukulttuurista avoimempaa ja turvallisempaa? Kerro kokemuksistasi tai ajatuksistasi some-kanavillasi, Youtubessa tai blogissa ja ole mukana tukemassa #EmmeVaikene-kampanjaa vihapuhetta ja hiljentämistä vastaan! Kampanjan tavoite on antaa välineitä toimimiseen vihapuhetta kohdatessa.

Toimintaohjeita ja materiaaleja

Mistä saan tietoa ja miten voin toimia vihapuhetta vastaan? Materiaalipankista sekä vinkkipankista löydät tietoa ja toimintaohjeita eri tilanteisiin. 

Emme vaikene –vihapuheen vastainen opas 

THL:n Tasa-arvotiedon keskuksen ja STM:n tuottama nuorille suunnattu opas antaa tietoa sukupuolittuneesta vihapuheesta sekä toimintaohjeita vihapuhetta kohdatessa. Lataa opas tästä

Lisätietoa:
Laura Heinonen
Asiantuntija, yhdenvertaisuus
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry
gsm: 044 416 5235
e-mail: etunimi.sukunimi@alli.fi

——–

KAMPANJEN #VITIGERINTE UPPMUNTRAR TILL ÅTGÄRDER MOT HATRETORIK
Motivet med hatretorik är att tysta ner andra och behålla makten och samtalsrummet hos de som man tycker att de tillhör. På detta sätt begränsar hatretoriken yttrandefriheten, som tillhör oss alla på ett likvärdigt sätt. Genom hatretorik vill man tysta ner de röster som kritiserar nuläget och utmanar maktpositionerna. Därför riktas hatet ofta mot individer och grupper som avviker från den makthållande normen, såsom kvinnor/flickor, sexuella minoriteter eller invandrare. Även de som försvarar dessa grupper och deras närstående stöter på hatretorik. Med andra ord kan vem som helst bli offer för hatretorik.
Avsikten med kampanjen Vi tiger inte är att uppmuntra till handlingar mot hatretorik och nedtystande. Kampanjen vill engagera människor att skrida till handlingar så fort man möter eller ser hatretorik. Avsikten är naturligtvis också att var och en ska förhindra spridningen av hatretorik. Under kampanjen delar man ut information om hatretorik och dess strukturer samt konkreta handlingsanvisningar för olika situationer. Kampanjen börjar 31.10 med utgivningen av en handbok för bekämpning av hatretorik och avslutas 10.12 på internationella människorättsdagen.

Hur kan man delta?
Du kan delta i kampanjen mot hatretorik på många olika sätt, både som privatperson och som organisation. Nedan hittar du exempel på några idéer, men du kan också hitta på egna sätt att delta.
1. Sprid information. Dela inlägg eller material om kampanjen med andra, diskutera om ämnet tillsammans med andra eller läs material i anslutning till ämnet.
2. Engagera dig för att handla mot hatretorik. Tips på handlingar hittar du bl.a. i vårt material. En handling är också att stöda och sprida budskapet till andra.
3. Berätta för oss vad ni redan gör. Har du och dina vänner bra tips på handlingar eller deltar du i någon organiserad verksamhet som bekämpar hatretorik?
4. Berätta din historia och uppmuntra andra. Har du handlat mot hatretorik? Hurdan situation var det frågan om och vad gjorde du? Du kan också skicka din berättelse till oss. Under kampanjen kan vi publicera berättelser anonymt.

Material på Svenska

Tyvärr finns inte handboken #EmmeVaikene på svenska. Kolla dessa material:
Mediakasvatus.fi Anonymt hatprat och yttrandefrihet
Poliisi.fi: Hatbrott och hatretorik

Laura Heinonen
Sakkunnig, jämställdhetsfrågor
Finlands Ungdomssamarbete Allians rf
tel: 044 416 5235
e-mail: @alli.fi