Vastine Koiramme-lehden artikkeliin “Koira on hylkiö islamin maailmassa”

Erityisesti lasten ja nuorten suosimilla viestintäalustoilla on erityinen vastuu välittää oikeaa ja kiihkotonta tietoa, joka ei vahvista kielteisiä asenteita vähemmistöryhmiä kohtaan. Kennelliiton jäsenlehdessä Koiramme 9/2013 julkaistu artikkeli esittää kuitenkin yksipuolisen ja asiavirheitä sisältävän tulkinnan islamista uskontona ja muslimeista sen harjoittajina. Erityisen ongelmallisena pidämme sitä, että lehteä lukevat myös lapset ja nuoret, joiden voi olla vaikeaa tarkastella tekstin sisältöä kriittisesti. Teksti rakentaa tarpeetonta vastakkainasettelua Suomessa asuvien koiranomistajien ja muslimien välille siltoja rakentavan ja ratkaisulähtöisen näkökulman sijaan. Suomen muslimien joukosta löytyy myös useita koiraharrastajia.

Artikkelissa asetetaan läntinen maailma ja islam vastakkain tavalla, joka vahvistaa kielteisiä stereotypioita islamista ja esittää läntisen maailman sivistyneempänä kulttuurialueena. Tämänkaltainen vastakkainasettelu edustaa kulttuurirasistista yleistämistä, ja pahimmillaan voi luoda tarpeettomasti virheellistä kuvaa islamista äärimmäisenä ja väkivaltaisena uskontona. Tekstissä viitataan shariaan muslimien laillisena ohjenuorana. Islamilaisen lain tulkinnat ja toimeenpanot kuitenkin vaihtelevat huomattavasti eri valtioissa ja maailman yli 1,5 miljardin muslimin elämässä. Suomen muslimien, niin kuin muidenkin Suomessa asuvien, elämää säätelee kuitenkin ensisijaisesti Suomen laki. Suomen laissa todetaan myös oikeus uskonnonvapauteen, jonka harjoittaminen on sallittava lain muodostamissa rajoissa. Jokaisella uskonnolla on äärimmäiset tulkintansa, mutta on muistettava, että suurin osa maailman muslimeista ei kannata ääritulkintoja islaminuskosta.

Teksti rakentaa perusteettomasti vastakkainasettelua Suomen muslimien ja koiranomistajien välille, antamalla ymmärtää, että islamin olemassaolo Suomessa tuottaa haittaa koiranomistajille. Tekstin pääargumentit nojaavat kuitenkin blogikirjoittajan Judith Woodsin kuvaamiin yksittäistapauksiin Englannista, eikä tekstissä esitetä konkreettisia esimerkkejä oletetusta ongelmasta Suomesta. On muistettava, että Suomessa on elänyt islaminuskoisia pysyvästi 1800-luvun loppupuolelta lähtien ja merkittäviltä kulttuurisilta yhteentörmäyksiltä on pitkän yhteiselon aikana vältytty. Tällä hetkellä Suomessa arvioidaan olevan noin 60 000 muslimia ja heidän joukkoonsa mahtuu yhtä erilaisia uskomuksia ja tapoja kuin muidenkin uskontokuntien edustajien kirjavaan joukkoon. Artikkelia kirjoitettaessa olisi ollut hyvä kuulla myös suomalaisten muslimien, islam-seurakuntien tai islamin tutkijoiden näkemyksiä aiheeseen liittyen.

15.10.2013 Helsingissä,

Ensi- ja turvakotien liiton Vauvaperhe turvapaikanhakijana -projekti, Ihmisoikeusliitto, Pelastakaa Lapset ry, Plan Suomen koordinoima Ei vihapuheelle -liike, Suomen Islamilainen yhdyskunta, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry, Suomen Punaisen Ristin koordinoima Ei rasismille! -hanke

0 Comments

Vastaa


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.